Beroepsinstituten

IAB

Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten
https://www.iec-iab.be/nl/Pages/Default.aspx


BIBF

Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten
http://www.bibf.be/index.asp?lang=2


IBR

Instituut van de bedrijfsrevisoren
https://www.ibr-ire.be/nl/pages/default.aspx


BTW

VIES

Controle geldigheid BTW-nummer in alle lidstaten.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/


KBO PUBLIC SEARCH


GESTRUCTUREERDE MEDEDELING

via uw ondernemingsnummer bekomt u zo de gestructureerde mededeling voor uw BTW betalingen
https://financien.belgium.be/nl/gestructureerde-mededeling


Nationale Bank

WEBSITE

Nationale Bank van België
https://www.nbb.be/en/language-picker


JAARREKENING OPVRAGEN

raadplegen van jaarrekeningen die sinds 1992 zijn neergelegd bij de Nationale Bank.
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/jaarrekeningen-raadplegen?l=nl&t=ho


Fiscaal

DATABANK


FOD FINANCIEN

Federale Overheidsdienst Financiën
https://financien.belgium.be/nl


Worden wij ook uw partner?

adminLinks